DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op onze Agriom website. Met het bezoek van deze website en/of door het gebruik van de op of via deze website aangeboden informatie, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Agriom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Agriom garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. Agriom wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van Agriom staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van informatie op de websites van derden is voor eigen risico. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Agriom. Agriom behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.